Empowering Women Ettevõtlusprogramm Eestis

When 30 October 2022 - 22 January 2023

Where Hübriidkujul üle Eesti

 • Overview
 • Agenda
 • “Empowering Women” ettevõtlusprogramm ootab osalema naisi, kes on sõja tõttu Ukrainast lahkunud ning soovivad taastada aktiivset rolli oma elu üles ehitamisel läbi ettevõtluse.

  🇺🇦 🙋‍♀️ 🇪🇪
  Подробнее ниже.

  Garage48 ja Eesti Pagulasabi on toetanud naiste poolt juhitud jätkusuutlike pere- ja mikroettevõtete loomist Ida-Ukrainas 2019. aastast alates. Meie senised kogemused on “Empowering Women” ettevõtlusprogrammi avamise aluseks Eestis.

  Programm toimub Garage48, Eesti Pagulasabi, Briti Nõukogu, Swedbank ning Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse koostöös.
  Meie partneriteks on MUBA Muusika- ja Balettikool, Palo Alto Club, SPARK Demo, OBJEKT, Forwardspace, Kagu-Eesti Innovatsiooikeskus ja E-residentsus.

  “Empowering Women” ettevõtlusprogramm on disainitud naistele, kes on valmis kas individuaalselt või tiimina oma pere- või mikroettevõtte idee ellu viima.
  Kui sa ei näe ennast ettevõtte juhina, kuid oled huvitatud tiimiliikmena kaasa lööma, loe siiski edasi. Viime programmi jooksul äriidee omanikud ning nendega liitumisest huvitatud osalejad omavahel kokku.

  2-nädala pikkuses ettevõtlusprogrammis saab osaleda 50 äriidee omanikku ning neist liiguvad parimad 20 edasi 2-kuu pikkusesse mentorprogrammi, et oma ettevõtte tegevusega alustada ning kandideerida alustava ettevõtja rahalistele toetustele. Kogu programmis on kaasatud mentorid Eesti ettevõtlusmaastiku ekspertide seast.

  Osaleda saab äriideedega erinevatest valdkondadest - olgu selleks toitlustus, käsitöö, mood, haridus, kultuur, iluteenused ja kõik muu.
  Ootame osalejaid üle Eesti. Suur osa tegevusest toimub virtuaalselt ning ava- ja finaalpäeva transpordikulud osalejatele on hüvitatud. Osalemine on tasuta ning programm toimub eesti ja vene keeles.


  🙋‍♀️ 🇺🇦 

  ETTEVÕTLUSPROGRAMM
  30 oktoober - 12 november 2022

  Kahe nädala jooksul omandavad osalejad uusi teadmisi ettevõtlusest, arendavad oma äriideed ja äriplaani ning loovad oma toote või teenuse esmase disaini. Kõiki tegevusi toetavad kogenud Eesti ettevõtlusmaastiku mentorid ja eksperdid.

  Programmi avapäev toimub 30. oktoobril Tallinnas, MUBA Muusika- ja Balettikoolis. Hüvitame kõigi osalejate ühistranspordi piletid ning toetame osalejaid üle Eesti, et kohtuda organiseerijate, mentorite ja teiste osalejatega ühises ruumis. Avapäeval tutvustame programmi tegevusi ja eesmärke ning ettevõtluskeskkonda Eestis.

  Kahel järgneval nädalal toimuvad töötoad ja mentorsessioonid virtuaalselt. Osalejatel on soovi korral võimalus ühiselt töötada ning kasutada ruume ja wifi-t Eesti linnade koostöötamiskohtades.
  Oma uksed avavad selleks Palo Alto Club Tallinnas, OBJEKT Narvas, Forwardspace Pärnus, SPARK Demo Tartus ning Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus Võrus.

  Ettevõtlustreeningu finaalpäev 12. novembril toimub Tallinnas. Finaalesitluste järel valib žürii top 20 äriidee omanikku, kes liiguvad järgmiseks kaheks kuuks edasi mentorprogrammi, et oma ettevõttega Eestis algust teha.  MENTORPROGRAMM
  14. november 2022 - 21. jaanuar 2023
  2 kuu jooksul saavad äriideed tuge, et liikuda ideest äriplaani ning toote või teenuse ellu viimise etappi. Peamised tegevused, mis viivad alustavad naisettevõtjad esimeste klientide ja müügini, on mentorsessioonid, ekspert-konsultatioonid, ettevõtte tegevuse alustamine digitaalses e-Eesti ettevõtluskeskkonnas ning kandideerimine starditoetustele.


  🙋‍♀️ 🇺🇦

  REGISTREERUMINE
  “Empowering Women” ettevõtlusprogrammi saavad kandideerida naised, kes on lahkunud Ukrainast sõja tõttu. Registreeruda saab nii indiviidina kui tiimiga. Kandideerimisavaldused hinnatakse ning 50 äriideed valitakse programmis osalema.

  Kandideeri siin hiljemalt 10. oktoobriks: insert link here once ready  Liitu ka Facebooki üritusega: insert link here once ready

  Küsimuste korral kirjuta kadri@garage48.org.


  Programm on rahastatud Swedbank, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse ning Briti Nõukogu poolt. Programmi partnerid on MUBA Muusika- ja Balletikool, Palo Alto Club, OBJEKT, SPARK Demo, Forwardspace, KEIK ja E-residentsus.

  This project is carried out in cooperation with the British Council in Estonia as part of the People to People Cultural Engagement Programme. Find more info about the British Council’s work in Estonia at www.britishcouncil.ee.


  //

  Программа предпринимательства “Empowering Women” приветствует женщин, покинувших Украину из-за войны и желающих вернуть себе активную роль в построении своей жизни через предпринимательство. Мы запускаем трёхмесячную менторскую программу по предпринимательству, чтобы женщины-беженки из Украины могли вернуться к нормальной жизни, занимаясь бизнесом.

  🇺🇦 🙋‍♀️ 🇪🇪

  Garage48 и Eesti Pagulasabi поддерживают создание устойчивых семей и микропредприятий, которыми руководят женщины на востоке Украины с 2019 года. Наш опыт на сегодняшний день являются основой для открытия предпринимательской программы в Эстонии.

  Программа осуществляется в содействии с Garage48, Eesti Pagulasabi (Эстонским советом по делам беженцев), British Council (Британским советом), Swedbank и Представительство Европейской комиссии в Эстонии.
  Нас поддерживают MUBA Muusika- ja Balletikool, Palo Alto Club, SPARK Demo, OBJEKT, Forwardspace, KEIK и E-residency.

  Программа предназначена для женщин, ведущих семейный бизнес либо располагающих идеей для микробизнеса, которую они хотят воплотить в одиночку или сообща. Если Вы не видите себя в роли основателя собственного дела, но желаете присоединиться к бизнес-команде, тогда читайте текст и регистрируйтесь.

  Авторы 50 наилучших идей примут участие в двухнедельном тренинге по предпринимательству. По его итогам 20 участниц отберут для двухмесячной менторской программы, в ходе которой научат организовывать бизнес и подавать заявки на гранты. Тренинг ведут признанные эксперты эстонской предпринимательской сферы.

  Ограничений на область реализации идеи нет – будь то пошив одежды, изделия ручной работы, красота и здоровье, услуги общественного питания, техническая отрасль или другое.

  Программа распространяется на всю территорию Эстонии, так как в основном проводится онлайн. Участие не оплачивается, языки ведения – эстонский и русский.


  🙋‍♀️ 🇺🇦

  ПРОГРАММА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
  30 октября – 12 ноября 2022
  Программа по предпринимательству позволит улучшить имеющиеся и пробрести новые навыки ведения бизнеса. Участники лично прочувствуют, что значит развивать собственное дело, и создадут первый дизайн услуги или продукта как товара. А помогут им в этом опытные менторы.

  Открытие программы состоится оффлайн в MUBA Таллиннской школе музыки и балета. Транспортные расходы возмещаются. Участницам будет оказано содействие в перемещении по территории страны, чтобы они могли лично присутствовать в кругу организаторов, менторов и будущих коллег. На открытии программы будет проведено ознакомление с предпринимательской средой в Эстонии.

  В следующие две недели мастер-классы и менторские занятия будут проходить онлайн. В Таллинне, Тарту, Выру, Пярну и Нарве откроют коворкинги для группового посещения онлайн-занятий. Участинцам будет доступен качественный беспроводной Интернет и техническое обеспечение.

  Итоги будут подводить 12 ноября оффлайн в Таллинне. Именно тогда жюри отберёт 20 наилучших бизнес-идей, для реализации которых участницы пройдут двухмесячную менторскую программу.  МЕНТОРСКАЯ ПРОГРАММА
  14 ноября 2022 – 22 января 2023
  На воплощение бизнес-планов и прототипов дизайна продукта либо услуги участницам предоставляется поддержка сроком два месяца. В течение этого времени будут проходить менторские занятия и консультирование с экспертами. Участницы научатся работать в цифровой среде e-Estonia и подавать заявки на получение грантов. В результате появятся первые клиенты и пойдут продажи.


  🙋‍♀️ 🇺🇦

  РЕГИСТРАЦИЯ
  Беженки из Украины могут подавать заявку на индивидуальное или групповое участие. После рассмотрения 50 наилучших бизнес-идей отберут для участия в программе.

  Подавайте заявки здесь до 16 октября: 


  Отмечайтесь на встрече в Фейсбук и следите за обновлениями: 
  В случае возникновения вопросов, пожалуйста, смело пишите нам на адрес kadri@garage48.org.  Этот проект финансируется Swedbank, Представительство Европейской комиссии в Эстонии и British Council (Британским советом в Эстонии). Поддержку программе оказывают MUBA Muusika- ja Balletikool, Palo Alto Club, SPARK Demo, KEIK, Forwardspace, OBJEKT и E-residency.

  Этот проект реализовывается в сотрудничестве с Британским советом в Эстонии как часть программы культурного взаимодействия народов. Подробнее о деятельности Британского совета в Эстонии на веб-сайте www.britishcouncil.ee.
  ETTEVÕTLUSPROGRAMM
  30. oktoober, 10.00-19.00: Avapäev Tallinnas, töötoad Eesti ettevõtluskeskkonna teemadel, Kontrollpunkt #1 ja kohtumine mentoritega
  31. oktoober, 13.00-17.30: Töötoad
  1. november, 15.00-19.30: Töötoad
  2. november, 15.00-17.00: Töötuba
                            17.30-19.30: Kontrollpunkt #2
  3. november: mentorsessioonid
                            17.30-19.30: Töötuba
  4. november: mentorsessioonid
  5. november: 11.00-13.00: Töötuba
                            14.00-16.00: Töötuba
  6. november: 11.00-13.00: Töötuba: turundus
                             14.00-16.00: Töötuba
                             16.30-18.30: Töötuba
  7. november: 16.30-17.30: Esitlemise töötuba
                             17.30-19.30: Kontrollpunkt #3
  8. november: mentorsessioonid
  9. november: mentorsessioonid      
                             18.00-20.30: Esitlustreeningud
  10. november: mentorsessioonid
  11. november: mentorsessioonid
  12. november: 10.00-19.00 finaalpäev Tallinnas


  MENTORPROGRAMM
  14. november: ava-webinar
  14. november - 15 jaanuar: Iganädalased mentorsessioonid, konsultatsioonid, ettevõtte registreerimine, kandideerimine starditoetustele
  16-20. jaanuar: esitlustreeningud
  21. jaanuar : demopäev


  //


  ПРОГРАММА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
  30 октября, 10.00-19.00: Открытие программы в Таллинне
  31 октября, 13.00-17.30: Мастер-классы 
  1 ноября, 15.00-19.30: Мастер-классы 
  2 ноября, 15.00-17.00: Мастер-класс 
                     17.30-19.30: Контрольное занятие 2
  3 ноября: менторские занятия
                     17.30-19.30: Мастер-класс 
  4 ноября: менторские занятия
  5 ноября: 11.00-13.00: Мастер-класс 
                     14.00-16.00: Мастер-класс
  6 ноября: 11.00-13.00: Мастер-класс 
                     14.00-16.00: Мастер-класс
                     16.30-18.30: Мастер-класс 
  7 ноября: 16.30-17.30: Мастер-класс 
                     17.30-19.30: Контрольное занятие 3
  8 ноября: менторские занятия
  9 ноября: менторские занятия
  18.00-20.30: Упражнения по презентации бизнес-плана
  10 ноября: менторские занятия
  11 ноября: менторские занятия
  12 ноября: 10.00-19.00 подведение итогов в Таллинне


  МЕНТОРСКАЯ ПРОГРАММА
  14 ноября: организационный вебинар
  С 14 ноября по 15 января: еженедельные менторские встречи, консультации, регистрация субъекта предпринимательства, подача заявок на гранты
  16-20 января: тренинги по презентации продукта
  22 января: день презентаций
  WHAT IS SAID

  #g48empowher

  THE SUPERSTARS
  The Mentors 

  Maarika Truu
  Garage48 host & mentor
  Yelena Zhovnikova
  Business and financial advisor | Mentor | Trainer | Promoter of Entrepreneurial Spirit
  Ilya Vasilyev
  UX/UI design at Aividev and Creatomus
  Tatjana Šatailo
  Founder at Personalserv, SMM and SEO specialist
  Valerya Kovalerya
  Founder of Pushin Agency

  Organizers

  Kadri Tiisvelt
  COO│ Member of the Board at Garage48
  Anu Viltrop
  Board member, Head of support services at Estonian Refugee Council
  MAARIKA TRUU
  Host & mentor at Garage48, Head of partnerships at Single.Earth
  Eero Janson
  Director at Estonian Refugee Council
  Madle Timm
  Head of Communications at Estonian Refugee Council
  Kadi Aguraijuja
  Project Manager at Garage48