Tartu linnaruumi häkaton | Tartu Urban Space Hackathon

register

When 3-5 June

Where Lodjakoda, Tartu

 • Overview
 • Agenda
 • Teemavaldkonnad | Topic areas
 • ↓ Scroll down for English ↓


  🚲🌳Tartu ambitsioon on 10 aasta pärast olla 100 maailma kliimalinna hulgas. Eesmärgi saavutamiseks kasutab linnavalitsus jalajäljepõhist linnaplaneerimismetoodikat, pöörab tähelepanu elurikkusele, edendab rattaliiklust ja töötab koos tartlaste ja siinsete ettevõtetega, et luua tark, kõigiga arvestav linnaruum. Linn on teinud suuri samme selle kõige saavutamiseks. Pikk tee on veel minna, et kindlustada kestlik, inspireeriv, ligipääsetav ja tark elukeskkond.


  Kutsume sind Tartu linnaruumi häkatonile, et luua lahendusi targa, rohelise ja kestliku Tartu jaoks. Üritus toimub 3.-5. juunil Lodjakojas. Tule ja loo lahendusi Tartu jaoks, kus tahad elada. Üritust korraldavad Garage48 ja Tartu linn. Partnerina toetab häkatoni Swedbank.


  Linnaruumi häkatonil on võimalus luua prototüüpe, mudeleid või muid valmislahendusi, mis parandavad linna elukeskkonda. Ekspertmentorid ja kohalikud ettevõtjad toetavad kõiki tiime 48-tunnise häkatoni vältel. 


  Teemavaldkonnad

  Teemavaldkonnad, millele lahendusi otsime on:

  🌳 Tark linn

  🌳 Ligipääsetav linn

  🌳 Roheline linn

  🌳 Inspireeriv linn


  Rohkem informatsiooni nende kohta leiad alamlehelt "Teemavaldkonnad | Topic areas".

  Auhinnad

  Parimaid lahendusi autasustatakse väärikalt: 

  🚲 Kolmele parimale meeskonnale leiab Tartu linn võimaluse nende ideede elluviimiseks ja rakendamiseks linnaruumis

  🚲 Swedbank kindlustab ühele tiimile otsetee Prototroni sügisvooru programmi ja pileti sTARTUp Day 2022 ärifestivalile

  🚲 Pääse Cleantech Estonia – Climate Launchpad 2022 TOP20 hulka

  🚲 Kokkuleppel Tartu Kaubamajaga on võimalus sobivaid lahendusi keskuses katsetada

  🚲 Kahele tiimile piletid Impact Dayle 

  🚲 Ligipääsetavuse teemavaldkonna jätkunõustamine Dementsuse Kompententsikeskusega

  🚲 Kolmele tiimile 10 tundi 1:1 ärikonsultatsiooni Tartu Ärinõuandlaga

  🚲 Click & Grow nutiaiad


  👉🏻 Registreeri 1. juuniks siin: https://garage48.typeform.com/to/YwxsGSvV  Kes võib osaleda?

  Otsime inimesi, kes on kirglikud Tartu linna vastu, tahavad panustada linna arengusse ja luua uusi tooteid või teenuseid. Tervitame üritusele arendajaid, disainereid, turundajaid, linnaplaneerijaid, insenere, teadlaseid, sotsiolooge, ettevõtluse arendajaid ja kõiki teisi, kes tunnevad teema vastu huvi.


  Osaleda saab üksi või tiimiga, ideega või ilma. Tiimide moodustumine toimub kohapeal ürituse alguses pärast seda, kui tiimijuhid on oma ideid kõigile tutvustanud.  Eelüritused

  12. ja 19. mail toimuvad linnaruumi häkatoni eelüritused. Avame nendes teemavaldkondi, jagame inspiratsiooni ja aitame ideid moodustada. Üritused toimuvad virutaalselt eesti ja inglise keeles. Julgustame osalema, et põhiüritusest parema pildi ette saada.


  Rohkem infot leda Facebook üritustest:  Ajakava

  4. aprill – 1. juuni: Üritusele registreerimine ja ideede esitamine

  12. mai: Häkatoni teemade avamine

  19. mai: Ideestamise töötuba

  1. juuni: Registreerimise ja ideede esitamise tähtaeg

  3.-5. juuni: Tartu linnaruumi häkaton


  👉🏻 Registreeri häkile siin: https://garage48.typeform.com/to/YwxsGSvV

  👉🏻 Liitu Facebooki üritusega, et jooksva infoga kursis olla: https://fb.me/e/1x6mxHcnj  #g48tartu  🇺🇸

  🚲🌳 Tartu is on a journey to be one of the top 100 most climate neutral cities within the next ten years. To achieve this ambitious mission, the city is working to lower its carbon footprint, use modern planning techniques, increase biodiversity, and work together with Tartu citizens and businesses to create a smart urban space they want to live in. Tartu has already taken great strides toward this goal, but there’s more to do to ensure a sustainable, inspirational, accessible, and smart living environment.


  We are inviting you to join the Tartu Urban Space Hackathon on 3-5 June 2022 at Lodjakoda! Come and create solutions for a Tartu you want to live in. The event is organized by Garage48 and Tartu City in partnership with Swedbank.


  At the Tartu Urban Space Hackathon, you’ll have the opportunity to build a prototype, model or other solution of an idea that you think will improve the city’s urban space. Expert mentors and local entrepreneurs will be there to support you during the 48 hour event.


  Topic areas

  The challenges we’re looking for solutions in are:

  🌳Smart City

  🌳Accessible City

  🌳Green City

  🌳Inspiring City


  Read more about them in the topic areas tab.


  Prize pool

  The best solutions will be awarded with sweet prizes:

  🚲 Tartu City will support the implementation of three of the best ideas in the city's urban space

  🚲 Swedbank will ensure one team gets a straight pass to the Prototron fall program and a ticket to the sTARTUp Day 2022 business festival

  🚲 A straight pass for one team to Cleantech Estonia – Climate Launchpad 2022 TOP20 

  🚲 An opportunity to trial a solution in Tartu Kaubamaja (details have to be arranged with the shopping center)

  🚲 Tickets for two teams to Impact Day

  🚲 Accessibility-focused mentoring sessions from Estonia's Dementia Competence Centre

  🚲 10h of 1:1 business consultation for three teams with Tartu Business Advisory Services

  🚲 Click & Grow smart gardens  👉🏻 Register to the hackathon by June 1 here: https://garage48.typeform.com/to/YwxsGSvV


  Who can join?

  We are looking for bright minds who feel passionate about Tartu City, wish to contribute to its development and are interested in bringing new products and services to life. We invite designers, marketers, urban planners, engineers, scientists, sociologists, researchers, business developers, innovators and all other professionals who want to shape the urban environment.


  You can join with or without an idea, as an individual or a team! Team formation will take place onsite at the beginning of the hackathon after all idea owners have pitched their projects.


  Pre-events

  To introduce the topic areas, provide inspiration and help you come up with ideas, we will host pre-events on May 12 and 19. These will take place virtually in English and Estonian. Join us!


  Find more information on the Facebook event pages:


  Timeline

  April 4 - June 1: Registration and ideas submission

  May 12: Pre-event introducing the topic Areas

  May 19: Ideation Workshop

  June 1: Registration and idea submission deadline

  June 3-5: Tartu Urban Space Hackathon


  👉🏻 Register to the hackathon by June 1 here: https://garage48.typeform.com/to/YwxsGSvV

  👉🏻 Join the Facebook event for updates: https://fb.me/e/1x6mxHcnj  ↓ Scroll down for English ↓


  Reede, 3. juuni

  17:30 - Registreerimine, tutvumine ja snäkid

  18:00 - Tervitussõnad

  18:30 - Ideeomanikud tutvustavad oma ideed 90 sekundiga

  19:30 - Kohvipaus

  19:50 - Ideeomanikud tutvustavad oma ideed 90 sekundiga

  20:45 - Tiimide moodustamine

  22:00 - Tiimitöö algab


  Laupäev, 4. juuni

  10:00 - 1. kontrollpunkt

  11:00 - Mentorlus algab

  13:00 - Finaalesitluste treeningu ettevalmistus
  13.30 - Lõuna

  18:00 - 2. kontrollpunkt. Töö jätkub

  19:00 - Õhtusöök  

  20:00 - Töö jätkub


  Põhapäev, 5. juuni

  10:00 - 3. kontrollpunkt

  11:00 - 1. finaalesitluste treening

  13:00 - Lõuna

  14:00 - 2. finaalesitluste treening

  16:00 - Kohvipaus

  17:30 - Finaal – lõpuesitlused ja prototüüpide demod

  18:30 - Kohvipaus ja žürii valib võitjad

  19:00 - Auhinnatseremoonia ja koristamine


  NB! Tegemist on esialgse ajakavaga, mis võib jooksvalt muutuda.


  _

  🇺🇸

  Friday, June 3

  17:30 - Check-in, networking & snacks

  18:00 - Opening remarks

  18:30 - Pitching ideas in 90"

  19:30 - Refreshment break (if necessary)

  19:50 - Pitching ideas in 90"

  20:45 - Team formation

  22:00 - Team work begins!


  Saturday, June 4

  10:00 - Checkpoint #1

  11:00 - Mentoring round starts

  13:00 - Lunch

  14.00 - Pitch drill introduction

  18:00 - Checkpoint #2. Development continues...

  19:00 - Dinner  

  20:00 - Development continues


  Sunday, June 5

  10:00 - Checkpoint #3

  11:00 - Pitch drill session #1

  13:00 - Lunch

  14:00 - Pitch drill session #2

  16:00 - Refreshment break

  17:30 - Finale. Pitching session.

  18:30 - Refreshment break and the Jury takes the time to select winners

  19:00 - Award ceremony, networking & clean-up


  NB! The schedule is tentative, changes are possible and likely to happen.

  ↓ Scroll down for English ↓


  Linnaruumiga seotud lahendusi, mida ellu viia võiks, on palju. Ideed võivad varieeruda katusepealsetest mesitarudest kõrgtehnoloogiliste inimeste liikumist kajastavate kaartideni. Tartu linnaruumi häkatonile ootame kõiki ideid, mis puudutavad järgmiseid teemavaldkondi:  


  🌳 Tark linn

  Tartu linna tuntakse ka kui Tarka Tartut. Targa linna bränd keskendub nutikate, jätkusuutlike ja kogukonna poolt juhitud projektidele nagu SmarEnCity ja oPEN Lab. Targa linna teemavaldkond on lai. Siia saad esitada ideid uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks, andmete kogumiseks ja nende kasutamiseks linnas või teisi nutikaid lahendusi, mis linnaruumi, turvalisust ja infovahetust parandavad.


  Targa linna lahenduste loomist toetab Fyma, kes annab osalejatele ligipääsu oma tehnoogiale. Fyma keskkonnas leiate nii reaalajas kui ajaloolised andmed inimeste, autode, jalgrataste, kaubikute ja tõukerataste liikumise kohta Tartu linna suurimates sõlmpunktides. Samuti on teil võimalus kasutada oma telefonikaamerat, et uues kohas koguda uusi andmeid sobivad kohas.


  Häkatonil on võimalus ka kasutada Tartu linna andmete akent GeoHUB, kust näed Tartu linnas kogutud ja kasutusel olevaid ruumiandmetega seotud andmeid ja nendele ehitatud rakendusi. Andmeid saab kasutada rakenduste või kaardilugemise loomiseks. Samuti on võimalik oma andmeid keskkonda lisada ja neid teistega jagada. 

  🌳 Ligipääsetav linn

  Igaühel peaks olema võimalus linnaruumi nautida ja kogukonnaelus osaleda. Erinevatel põhjustel ei saa kahjuks kõik inimesed oma igapäevaseid ülesandeid iseseisvalt täita, olgu põhjuseks ajutine või püsiv liikumisraskus, nägemispuue või mõni muu lisavajadus. Tihti me ei mõtle sellele, kuidas saavad linnas liikuda ja seda nautida erivajadustega inimesed, ent nendega arvestamine on samamoodi oluline, et nad tunneksid end väärtustatuna, kaasatuna, osavõtvana ning saaksid tunda, et keskkond nende ümber on turvaline.


  Ootame lahendusi, mis muudaksid Tartu linna kõigile ligipääsetavaks, sh. erivajadustega inimestele, eakatele ja noortele. Ideed võivad käsitleda ligipääsetavust tervikuna, näiteks ligipääsetavate sissepääsude loomine ja/või nende kaardistamine või keskenduda kindlale probleemile, näiteks mugavad pargipingid eakatele või kirjeldustõlgete tagamine. Pea meeles, et ligipääsetavus puudutab kõiki linnakodanikke, sh lapsed ja noored.


  🌳 Roheline linn

  Roheline linn on elurikas, täis rohelust ja suurepärase õhukvaliteediga. Kuidas saaksime muuta Tartu linna jätkusuutlikumaks ja julgustada keskkonnateadlike otsuste tegemist linlaste seas?


  Otsime lahendusi, mis vähendavad linna jalajälge, eelkõige energiat, liikumiskeskkonda ja õhukvaliteeti silmas pidades. Lisaks uutele ideedele julgustame vaatama, mida juba linnas selles valdkonnas tehakse ja panustada nendesse.


  Näiteks, Tartu linn loob 2028. aastaks laiaulatusliku jalgrattavõrgustiku ja tegeleb kompaktse, 15-minutilise linna planeerimisega. Kui sul on mõtteid, kuidas koguda infot inimeste liikumise kohta, et võrgustikku paremini planeerida või kuidas rattaga sõitmist turvalisemaks muuta, siis esita sellised ideed häkile. Võimalused on lõputud!


  🌳 Inpsireeriv linn

  Me kõik tahame elada linnaruumis, mis meid inspireerib, mis on atraktiivne ja milles arvestatakse kogukonna arvamusega. Mida see täpselt hõlmab, on individuaalne. Võib-olla on see kunst majade seintel, uued kogukonnaüritused, interaktiivsed mänguväljakud või midagi hoopis muud.


  Võime öelda, et kõik eelnevad teemavaldkonnad on ka inspireerivad, aga kui su idee ei lange nende alla, siis esita see siia. Inspiratsioon ja ilu on vaataja silmas nagu see teemavaldkondki.  🇺🇸

  There’s a lot that can be done when it comes to urban space. Ideas can range from putting beehives on rooftops to mapping people’s movements using high-tech solutions. At the Urban Space Hackathon, we’re welcoming all ideas that fall under the following categories:


  🌳Smart City

  Tartu is sometimes better known for its Smart City brand, which focuses on smart, sustainable and community-driven projects like SmartEnCity and oPEN Lab. This topic is broad enough to cover utilizing new technologies, gathering and using data and other “smart” solutions.


  Fyma AI will license its platform to participants working on Smart City solutions. On the platform, you’ll find real-time and historical data about the movement of people, cars, bikes, vans and scooters at various places in Tartu. You’ll also be able to gather your own new data from a suitable place using your phone’s camera.


  At the hackathon, you're also welcome to use the Tartu City data portal GeoHUB, which gives you access to spacial data collected in Tartu as well as applications that are built using that data. The main use cases are for building applications and navigation. You also have the opportunity to add your own data to the portal so others can use it. 


  🌳Accessible City

  Everyone should be able to enjoy the urban space of a city and be a part of the community. Unfortunately, for various reasons, not everyone can complete everyday tasks on their own. We don’t often think about how differently ables people can move around in and enjoy urban space, but it’s important to take into account their needs so they would feel valued, involved and safe.  


  We’re welcoming solutions that make Tartu more accessible to everyone, including people with impaired physical or cognitive abilities, the elderly, and the youth. Ideas can look at accessibility as a whole, for example, creating/mapping accessible entrances to buildings, or focusing on a specific issue like park bench design for the elderly or ensuring there are translations for all descriptions. Keep in mind that accessibility is important for all citizens, including children and youth.


  🌳Green City

  A green city is biodiverse, full of greenery and has great air quality. What can be done to make Tartu more sustainable and inspire environmentally conscious decision-making among its citizens?


  We’re looking for solutions that reduce the carbon footprint of the city, especially when it comes to energy, transportation and air quality. In addition to completely new ideas, we encourage you to look at what’s already being done in Tartu and build on those ideas.


  In addition to completely new ideas, we encourage you to look at what’s already being done in Tartu and build on those ideas. For example, Tartu is working on creating a comprehensive cycling path network by 2028 and is working on creating a compact 15-minute city. Perhaps you can think of a way to gather data on people’s movements to help plan the paths better or have an idea about how to make cycling safer? The opportunities are endless!


  🌳Inspiring City

  We all want to live in an urban environment that inspires us and which takes into account the community’s opinion. What that exactly entails is up to you. It could be more art on building walls, new community events, an interactive playground, or something completely different. We could argue that all the topic areas above are also inspirational, but if your idea doesn’t fall into any of those categories, submit it here. Inspiration and beauty is in the eyes of the beholder and so is this topic area.

  WHAT IS SAID

  #g48tartu

  THE SUPERSTARS
  The Mentors 

  Priit Salumaa
  Co-Founder of Mooncascade and Garage48
  Juta Saarevet
  Head of disabled peoples rights at the Chancellor of Justice
  Liina Pruulmann
  Software Analyst at Playtech
  Rita Hallimäe
  Product Manager at Playtech
  Jaanus Sakkis
  Creative Director and Founder at Feks Design
  Mari Puuram
  Advisor at The Estonian Chamber of Disabled People
  Maris Riim
  Sustainability Area Manager at Swedbank
  Getter Kartau
  Head Of Data Management at Tartu City
  Anneli Apuhtin
  Head of Legal Service at Tartu City
  Siim Pruulmann
  Senior Software Engineer at Bolt
  Merle Karro-Kalberg
  Project Manager at Curated Biodiversity
  Hendrik Helm
  Product Owner Intern at Fyma
  Martin Kikas
  Expert of Energy at Tartu Regional Energy Agency

  Organizers

  Kadi Aguraijuja
  Project Manager at Garage48
  Jana Saastamoinen
  Marketing Manager at Garage48
  Kertu Tombak
  Development manager at Tartu City
  Kaili Ojamets
  Head of Business Development Department at Tartu City
  Raimond Tamm
  Deputy Mayor at Tartu City

  Partners