Empowering Youth: Green Together!

When 21 November 2020

Where Kai Art Center, Tallinn and Online 

 • Overview
 • Agenda
 • REGISTRATION FOR THE EVENT IS CLOSED! SEE YOU ON THE 21ST OF NOVEMBER! 


  *SROLL DOWN FOR ESTONIAN AND RUSSIAN*


  Are you passionate about reducing your CO2 footprint? When you go shopping, do you bring your own reusable bag? Do you prefer public transportation and walking over using a car? Are you conscious about the food you consume? If the answer is yes, then here is your chance to take a stand and work towards building a healthier and more sustainable future for all of us and for future generations. Please join us for the Empowering Youth: Green Together! offline and online ideation day on the 21st of November.


  Did you know that:  

  👉According to the UN, by 2050 68% of the world population will live in urban areas. Cities have a crucial role to play on our path to sustainability. Copenhagen, Stockholm, Vancouver, and Singapore give us good examples of how to develop urban transportation solutions that are less carbon-intensive.
  👉 We produce 300 million tons of plastic each year worldwide, half of which is for single-use items.
  👉 Solar power is the most abundant energy source on Earth and solar power plants can last 40 years or more. The cost of producing panels and storage solutions has been decreasing steadily for the past years.
  👉 Circular economy concepts are becoming more mainstream and go beyond just recycling. An estimated 80% of a product’s environmental impact is determined already at the design stage, giving us plenty of opportunities to reduce the product’s carbon footprint already in the making phase

  These are just some of the facts that we can explore when we talk about changing our planet for the better. 


  💛 Who are we looking for? 

  We’re looking for sparkly-eyed humans, young people, who want to make a tremendous difference, and who have a strong will to change and save the fate of our beloved planet. Environmental action is not just for a specific kind of person, and you don't have to fit into any stereotype to be an environmentalist. This event is your chance to work with a group of hardworking, willing, and determined people.


  Join us and grab your friends and classmates with you. Sign up as an individual or as a team, with or without an idea: https://garage48.typeform.com/to/kf68aqcn


  💛 What are we looking for? 

  We’re looking for your disruptive, future-shaping ideas on the following categories: 

  👉circular economy: reducing waste and sharing economy;
  👉 sustainable cities and smart mobility;
  👉 sustainable food systems;
  👉 reducing consumption;
  👉 alternative energy, and storing energy;
  👉 raising environmental awareness.

  We’re also welcoming your ideas that don’t fit exactly with the topics provided in this list but have creativity, and resourcefulness that is needed to make the world a better place.


  💛 Registration

  Sign up as an individual or as a team, with or without an idea. We’re welcoming everyone to register for the event until the 13th of November: https://garage48.typeform.com/to/kf68aqcn


  💛 Team formation

  Team formation around ideas is happening on the 18th of November. You will receive an invitation to the matchmaking event after registering for the event. Invitations will be sent out at the latest on the 16th of November. In the matchmaking event, individuals with an idea can find team members and teams can find additional team members. The matchmaking event will be held online as a super-fun speed-dating event, and don’t worry, we’ll guide you through all of it.


  💛 What’s happening on the 21st of November?

  The event will happen on the 21st of November online and offline. The offline and physical event will be held in the Kai Art Center - the cultural heart of the seaside Noblessner harbor complex in Tallinn, Estonia. Like with every Garage48 event, we’ll take good care of you - warm meals, snacks, drinks, and fun time are guaranteed. Participants joining us from other countries and online will be joining us through Zoom Breakout rooms, but that doesn’t mean any less fun!


  The whole program will be held in English and you will be supported by local and international mentors and experts. Best teams will receive monetary prizes to go forward with their idea. All the participants will receive cool, sustainably produced swag to show off their initiative to save the planet and environment.


  Students and youngsters who are living in Estonia, but who are joining us outside of Tallinn, will have their travel costs reimbursed. 


  Climate change, renewable energy sources, and reducing the consumption of single-use plastic, and other big picture issues that our planet is facing may seem daunting, but if we approach them now, we might have a chance of making it right.


  This event is organized together with the Ministry of the Environment, Cleantech ForEst, and with the support of NB8, the Ministry of Foreign Affairs, Government Office of Estonia, the Ministry of Education and Research, The Education and Youth Authority, and Center for Environmental Investments.


  *EESTI KEELES*

  Kas sa hoolid enda ökoloogilise jalajälje vähendamisest? Kas käid poes korduvkasutatava kotiga? Kas eelistad autole ühistransporti ja jalgsi liikumist? Kas oled teadlik kus kohast tuleb sinu toit? Kui vastasid kõigile nendele küsimustele jah, siis siin on sinu võimalus anda enda panus tervema ja jätkusuutlikuma tuleviku heaks- nii meile kui ka tulevastele põlvkondadele. Ühine meiega Empowering Youth: Green Together! ideeloome päeval, mis toimub nii kohapeal kui ka internetis 21. novembril.


  Kas teadsid et:


  👉ÜRO andmetel elab aastaks 2050 68% maailma rahvastikust linnades. Linnad mängivad üliolulist rolli jätkusuutlikus arengus. Kopenhaagen, Stockholm, Vancouver ja Singapur on head näited sellest kuidas luua linnades keskkonna säästlikud transpordilahendused.
  👉Maailmas toodetakse igal aastal 300 miljonit tonni plastikut, millest pool on ühekordselt kasutatav.
  👉Päikeseenergia on maailmas kõige laialdasemalt saadaval energiaallikas ja päikesepaneelid võivad olla töökõlblikud vähemalt 40 aastat. Viimaste aastatega on päikesepaneelide tootmise ja hoiustamise kulu stabiilselt vähenenud.
  👉Ringmajanduse printsiibid on muutumas aina populaarsemaks ja kaasavad rohkem kui ainult taaskasutust. Umbes 80% toote mõjust keskkonnale otsustatakse ära juba seda välja töötades, mis annab meile hulgaliselt võimalusi vähendada toote ökoloogilist jalajälge.

  Need on vaid mõned faktid millele saame mõelda, kui räägime maailma paremaks muutmisest.


  Keda me otsime?

  Me otsime särasilmseid noori inimesi, kes tahavad teha suuri muutusi ja omavad suurt tahet muuta meile armsa planeedi tulevikku. Sa ei pea vastama ühelegi stereotüübile, et hoolida keskkonnast. See üritus on sinu võimalus jagada ruumi töökate ja kindlameelsete inimestega, kes töötavad ühise eesmärgi nimel.


  Liitu meiega ja võta üritusele kaasa ka enda sõbrad ning klassikaaslased. Registreeri indiviidina või meeskonnana, ideega või ilma. Kõik särasilmsed noored on oodatud meiega ühinema: https://garage48.typeform.com/to/kf68aqcn


  Mida me otsime?

  Otsime uuendusmeelseid lahendusi järgmistes valdkondades:

  👉Ringmajandus: jäätmete vähendamine ja jagamismajanduse teenused;
  👉Jätkusuutlikud linnad ja säästlik liikuvus;
  👉Jätkusuutlikud toidusüsteemid;
  👉Tarbimise vähendamine;
  👉Alternatiivne energia ja energia salvestamine;
  👉Keskkonnaalane teadlikkus ja haridus.

  Me oleme avatud ka ideedele, mis ei vasta konkreetselt välja pakutud teemadele, kuid on siiski loovad, leidlikud ja seotud keskkonna ja planeedi paremaks muutmisega.


  Registreerimine

  Registreeri indiviidina või meeskonnana, ideega või ilma. Kõik särasilmsed noored on oodatud meiega ühinema kuni 13. novembrini: https://garage48.typeform.com/to/kf68aqcn


  Tiimide loomine

  Tiimide moodustamine ümber ideede toimub 18. novembril. Kõigile osalejate saadetakse kutse üritusele hiljemalt 14. novembriks. Tutvumisüritusel saavad ideega üksikisikud leida endale tiimikaaslased ja tiimid leida lisaliikmeid. Tutvumisüritus leiab aset virtuaalsel kujul ning ei maksa muretseda- me aitame ja juhendame teid kõiges.


  Mis juhtub 21. novembril?

  Üritus toimub 21. novembril nii füüsilises asukohas kui ka onlines samaaegselt. Ürituse toimumiskohaks on Kai Kunstikeskus Tallinnas. Nagu iga Garage48 üritusega, ei pea sina osalejana mitte millegi pärast muretsema- üritusel on kohapealne toitlustus, snäkid ja joogid, kõik et saaksid mõnusalt oma ideega töötada. Tiimid, kes ühinevad meiega virtuaalselt ja teistest riikidest saavad üritusest osa läbi Zoom platvormi- kuid ärge muretsege, üritus on teie jaoks täpselt sama lõbus ja hariv!


  Noortele, kes ühinevad meiega väljaspoolt Tallinna, hüvitatakse nende transpordikulud. 

  Üritus toimub inglise keeles ja sind toetavad kohalikud ning rahvusvahelised mentorid ja asjatundjad. Parimaid tiime ja ideid autasustatakse rahaliste auhinnatega, et toetada ideede edasiarendamist. Kõik osalejad saavad endale lahedad ja jätkusuutlikult toodetud ürituse esemed, mida siis uhkusega kanda!


  Kliimamuutus, taastuvad energiaressursid, ühekordse plastiku kasutuse vähendamine ja teised suures pildis olulised probleemid, millega meie planeet silmitsi seisab võivad tunduda küll hirmuäratavad, kuid kui tegeleme nendega kohe on veel võimalus helgemaks tulevikuks.

  Üritust korraldatakse koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Cleantech ForEst-iga, üritust toetavad NB8, Välisministeerium, Riigikantselei, Haridus -ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Keskkonnainvesteeringute keskus.


  *по-русски*

  Тебя беспокоит тема сокращения выбросов CO2? Используешь ли ты многоразовую сумку для покупок, когда ходишь по магазинам? Предпочитаешь ходить пешком или пользоваться общественным транспортом вместо поездок на машине? Сознательно ли ты относишься к еде, которую употребляешь? Если на все эти вопросы ответ - “да”, то это твой шанс принять участие в построении благополучного будущего для нас и наших будущих поколений. Присоединяйся к программе “Empowering Youth: Green Together!” оффлайн и онлайн 21-го ноября!

  Ты знаешь, что:
  👉 По данным ООН, к 2050 году 68% населения мира будет проживать в городской местности. Крупные города играют решающую роль на пути к устойчивости: Копенгаген, Стокгольм, Ванкувер и Сингапур - примеры того, что городской транспорт может быть использован с меньшим выбросом углерода.
  👉 По всему миру производится 300 миллионов тонн пластика каждый год, половина из этого количества предназначена для одноразового использования.
  👉 Солнечная энергия - самый распространенный источник энергии на Земле. Солнечные панели могут прослужить более 40 лет, а стоимость их изготовления и хранения лишь снижается за последние несколько лет.
  👉 Концепция циркулярной экономики становится все более распространенной и выходит за рамки просто переработки.
  👉 80% влияния того или иного продукта на окружающую среду определены уже на этапе проектирования, это дает нам возможность уменьшить количество выброса углерода продукта еще на стадии его производства.

  Это лишь некоторые факты, которые можно изучить, говоря об изменении нашей планеты к лучшему.

  Кого мы ищем?
  Людей с “горящими глазами”, молодых ребят, жаждущих добиться огромных успехов и способных изменить и спасти судьбу нашей любимой планеты. Не нужно обладать какими-либо особыми навыками, чтобы совершать экологические действия и заботиться о нашей природе. “Empowering Youth: Green Together!” - это твой шанс поработать с группой трудолюбивых и целеустремленных людей.

  Присоединяйся к нам и бери с собой друзей, одноклассников, одногруппников! Регистрируйся как индивидуальный участник или как команда, с идеей или без: https://garage48.typeform.com/to/kf68aqcn

  Чего мы ждем?
  Мы ждем твои блистательные идеи на следующие темы:
  👉 циркулярная экономика: сокращение отходов и экономика совместного пользования;
  👉 устойчивые города и умная мобильность;
  👉 устойчивая продовольственная система;
  👉 сокращение потребления;
  👉 альтернативная энергия и ее накопление;
  👉 повышение экологической осведомленности.

  Мы также приветствуем идеи, которые не соответствуют вышеуказанным темам, но содержат творческий подход и находчивость, необходимые для того, чтобы сделать мир лучше.

  Регистрация
  Регистрируйся как индивидуальный участник или как команда, с идеей или без. Мы принимаем заявки до 13-го ноября: https://garage48.typeform.com/to/kf68aqcn

  Формирование команд
  Сессия с формированием команд будет проходить 16-го ноября.
  Ты получишь приглашение на нее сразу после регистрации на мероприятие. Все приглашения будут разосланы не позднее 14-го ноября. На сессии по формированию команд индивидуальные участники с идеей смогут найти членов команды, а команды смогут найти себе дополнительных участников. Все это будет происходить онлайн, где все участники смогут познакомиться друг с другом, будет весело!

  Что будет происходить 21 ноября?
  Мероприятие состоится 21 ноября онлайн и оффлайн. Оффлайн мероприятие будет проходить в Kai Art Center - культурном центре портового комплекса Ноблесснер в Таллинне. Как и на любом мероприятии Garage48, мы позаботимся о вас: горячие блюда, закуски, напитки и веселье вам гарантированы. Участников, присоединяющихся к нам из других стран, а также онлайн, мы подключим через Zoom Breakout rooms, но это не значит, что при этом веселья станет меньше!

  Вся программа проводится на английском языке, каждого участника будут поддерживать местные и международные наставники и эксперты. Лучшие команды получат денежный приз для дальнейшего развития их идеи. Все участники станут обладателями крутых экологичных сувениров.

  Изменение климата, возобновляемые источники энергии, сокращение потребления одноразового пластика и другие общие проблемы, с которыми сталкивается наша планета, могут казаться обескураживающими, однако если мы задумаемся о них сейчас, то у нас появится шанс с ними справиться.

  Мероприятие организовано совместно с Министерством Окружающей Среды и Cleantech ForEst, а также при поддержке Министерства Иностранных Дел, Правительства Эстонии, Министерства Образования и Науки, Управления Образования и Молодежи и Центра экологических инвестиций.

  Get yourself ready for this fun hybrid event! We will have a full day of exciting speakers and teams working together online and offline. 🤩

  8:30-9:15 Registration, coffee, and snacks for anyone in Kai
  9:15-9:30 Livestream. Opening remarks and a short preview of the day
  9:30-09:45 Quick introduction for working with the business model canvas
  09:45 - 13:00 Business Model Canvas workshop
  10:30-11:15 Panel: Merit Valdsalu from Single.Earth and Grete Riim from Suckõrs
  11:15-11:30 Livestream: Interview with competing teams
  13:00-13:45 Panel: Mari-Ann Fonseca from Gelatex and Erlend Sild from BugBox
  13:45-14:15 Livestream. Interviews with the  teams
  13:00-13:45 Lunch at Kai
  13:45- 14:10 Pitch Workshop for the final pitch (90 seconds)
  14:10-15:40 Teams prepare their pitch-decks and mentors give them feedback, teams practice their pitch
  15:00-15:45 Panel: Sigrid Ojavee from Solaride and Andri Jagomägi from roofit.solar
  16:00-16:30 Coffee break & snacks at Kai
  16:30-18:30 Livestream: best teams present their results with 90-second pitches.
  18:30-19:00 Jury is making the decision  / Livestream. Interview with the teams
  19:00 Livestream: announcing the winners
  WHAT IS SAID

  #g48youth # g48empoweringyouth

  THE SUPERSTARS
  The Mentors 

  Joao Rei
  Garage48 host, business and marketing mentor
  Mayri Tiido
  Educator and Trainer, Circular Economy Expert
  Erki Ani
  CEO at Cleantech ForEst
  Grete Riim
  Co-founder and CEO Suckõrs
  Joosep Henrik Sild
  CEO at Calidity
  Karl Pärtel
  Partnerships at Cleantech ForEst, Growth Manager at ePPC Digital, Marketing Consultant at Solarstone
  Merit Valdsalu
  Co-Founder and CEO at Single.Earth
  Anneli Ohvril
  Executive Director at Let's Do It World/ World Cleanup Day
  Erlend Sild
  Founder and CEO at BugBox
  Martin Raadik
  Business Development - EV Charging Network
  Sander Jahilo
  Designer and Producer at EIT Climate-KIC
  Jüri Kaljundi
  Co-founder at Garage48 and Koosloodus Foundation
  Aino-Silvia Tali
  Mentor and green tech enthusiast
  Merilin Lukk
  Lead mentor at Garage48
  Triin Preem
  Startup Segment Manager at Swedank Eestis
  Birgit Aru
  Climate policy officer at the European Commission
  Indrek Kelder
  Mentor at Cleantech ForEst
  Mari-Ann Meigo Fonseca
  Co-founder and COO at Gelatex
  Maria Rahamägi
  Founder of Edumus
  Andri Jagomägi
  CEO at Roofit.solar
  Kristiina Martin
  Circular Economy and Environmental Management Expert at SEI Tallinn
  Sigrid Ojavee
  Head of Marketing and Public Relations at Solaride

  Jury members 

  Erki Ani
  CEO at Cleantech ForEst
  Anni Raie
  Project Manager at Environmental Investment Centre
  Jana Budkovskaja 
  CEO at Beamline.fund
  Kaja Tael
  Ambassador at Large for Climate and Energy Policy at the Ministry of Foreign Affairs of Estonia
  Janika Laht
  Adviser in the Climate Department at Ministry of the Environment 
  Jüri Kaljundi
  Co-founder at Garage48 and Koosloodus Foundation

  Organizers

  Merit Vislapu
  Project Manager at Garage48
  Anna Babushkina
  Junior Project Manager at Garage48
  Siim Eesalu
  Project Manager at Garage48
  Kadri Kaarna
  Projects Lead at Cleantech ForEst
  Triin Viilvere
  Marketing Manager at Cleantech ForEst
  Kertu Sepp
  Senior Officer at Ministry of the Environment
  Krista Tõnisson
  Senior Officer at Ministry of the Environment
  Kati-Liis Kensap
  Senior Officer at Ministry of Environment of Estonia
  Janika Laht
  Adviser in the Climate Department at Ministry of the Environment
  Mariann Sudakov
  Media Adviser to the Government of Estonia
  Joanna Kurvits
  Chief Expert on Youth affairs at Ministry of Education and Research
  Kadri Koort
  Chief Expert at The Education and Youth Authority
  Anni Raie
  Project Manager at Environmental Investment Agency
  Karl Pärtel
  Partnerships and Project Manager at Cleantech ForEst
  Iti Tomingas-Oras
  Marketing Volunteer at Garage48, Office Manager at Palo Alto Club

  The Programme is brought to you by:

  ORGANIZERS

  PRIZES