Garage48 Food - greener food for a greener planet.

When 22-24 October

Where Online and Offline

 • Overview
 • Agenda
 • Challenges / Väljakutsed
 • Eesti keeles allpool.   Garage48 Food - GREENER FOOD FOR A GREENER PLANET.


  Are you passionate about the more sustainable future of food? Garage48 Food is open for registration!


  🥥WHAT?


  In co-organisation with Garage48, Estonian University of Life Sciences and Estonian Research Council, and partnership with Polli Horticultural Research Centre, TFTAK, TalTech, Ministry of Rural Affairs, BioCC, and Tartu City, a first in its kind hackathon of food technology will take place 22-24 October 2021 in Estonia, to find solutions to different challenges in the food industry.


  🍓WHO?


  Garage48 invites bio- and food technologists, food safety professionals, agriculturers, food policy experts, entrepreneurs, developers, marketers, business visionaries, and (UX/UI) designers to solve food systems and production challenges and contribute to developing more environmentally friendly and sustainable eating habits in food technology.

  🫑WHERE AND HOW?


  Garage48 Food will take place both as an ON-SITE (at the Estonian University of Life Sciences) and ONLINE event. On-site spots are limited.


  For physical food development related solutions, teams have to create a short master plan in 48 hours, i.e. step-by-step of what they want to develop, what they need for it, the expected outcome, etc. together with a clickable prototype of their product (a mobile app, landing page).


  For software development related solutions, teams have to develop a clickable prototype in 48 hours.


  Register for the hackathon on Eventornado -> https://eventornado.com/event/Garage48%20Food#home


  🥦PRIZES


  ***  2 x 2000€ VALUE - ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES and POLLI HORTICULTURAL RESEARCH CENTER LABORATORIES ***
  Food safety mentorship (8h) on microbiological and chemical hazards and food safety indicators; food durability studies and HACCP-based self-control system design. Consultation by other desired specialists (8h). Product development tests and analyzes within the possibilities of the Plantvalor laboratories.

  *** 3000€ VALUE - TFTAK LABORATORY ***
  Win consultation, mentorship, and the opportunity to conduct experiments in their pilot lab and analyses with analytical equipment.

  *** 2500€ VALUE - BIOCC LABORATORY ***
  Product Launch Kit - get your product ready for market! Consultation with professional product developers, food safety analysis for registering a product with PTA, microbiological and production hygiene sample taking, stability and shelf-life trials, and advisory services relating to health claims and organic labels.

  *** 2500€ VALUE- TALTECH LABORATORY ***
  Mentorship (10h) using TalTech University staff, depending on the topic. Use of the lab space with the limited number of instruments in the lab.

  *** GARAGE48 DESIGN AND SOFTWARE DEVELOPMENT MENTORSHIP PRIZE ***
  Post hackathon mentorship of 2 months by Garage48 design and development experts.

  *** TARTU BUSINESS ADVISORY SERVICES ***
  One-on-one business consultation and participation in a 7 - day business training program.

  *** TARTU BIOTECHNOLOGY PARK ***
  One on one product and business consultation.

  *** CLEANTECH ESTONIA - CLIMATE LAUNCHPAD TOP2022 ***
  One team that best shows how their solution benefits the positive environmental impact can enter the TOP20 of the biggest green ideas competition - ClimateLaunchpad 2022!
  And of course, some goodies.

  *** ESTONIAN RESEARCH COUNCIL ***
  5 sTARTUp Day tickets to team with the most research-intensive project. 

  🍎TEAM FORMATION


  You can register as an individual and with or without an idea. You can put together your own team in the process or join someone else's team. Please note that only ready-made teams formed during the hackathon registration process are accepted to participate in the hackathon.


  🌽TIMELINE


  2 June - Program launch and registration open →→ Eventornado!

  18 - 19 September - pre-event. Get inspired, learn in more depth about the topics and set a plan for the hackathon!

  20 October - registration and idea submission deadline.
  21 October - team formation deadline. 

  22 - 24 October - Garage48 Food food. 48 hours of teamwork, mentoring, and prototyping!

  🍋STAY TUNED


  👉 Register HERE 

  👉Follow the event on our FACEBOOK page.

  👉Questions? food@garage48.org 


  Participation in this event is supported by the European Union, European Regional Development Fund Estonian University of Life Sciences ASTRA Project „Value-chain based bioeconomy 2“ and Estonian Research Council via ResTA programme.

   

  🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🥥🍋🍓🫑🍎

   

  Garage48 Food - SÄÄSTLIK TOIT PUHTAMA PLANEEDI HEAKS.


  Kas sulle on oluline puhtam ja keskkonnasõbralikum toit? Garage48 Food on registreerimiseks avatud!


  🥥MIS?


  Garage48, Eesti Maaülikooli ja Eesti Teadusagentuuri kaaskorraldamisel ning Maaeluministeeriumi, TFTAK, BioCC, TalTech, Polli Aiandusuuringute Keskuse ja Tartu linna partnerluses leiab 22. - 24. oktoobril 2021 aset esimene omalaadne toidutehnoloogia hackathon Eestis, et leida lahendusi erinevatele väljakutsetele toiduainetööstuses.


  🍓KEDA OOTAME OSALEMA?


  Garage48 kutsub osalema bio-ja toiduainetehnolooge, toiduohutuse spetsialiste, põllumajanduse asjatundjaid, toidupoliitika eksperte, ettevõtjaid, arendajaid, (UX/UI) disainereid, turundajaid ja visionääre, kes soovivad lahendada toidusüsteemide ja- tootmise väljakutseid ning aidata kaasa keskkonnasõbralikumate ja jätkusuutlikumate toitumistavade arengule toidutehnoloogias.


  🫑KUS JA KUIDAS?


  Garage48 Food leiab aset nii KOHAPEAL (Eesti Maaülikoolis) toimuva kui ka ONLINE üritusena. Kohtade arv Eesti Maaülikoolis on piiratud.

  Füüsilise toiduarendusega seotud lahenduste jaoks peavad meeskonnad 48. tunni jooksul koostama sellest, mida nad soovivad arendada, mida nad selleks vajavad, oodatav tulemus. Samuti peavad meeskonnad looma veebipõhise esitluse, ehk mobiilirakenduse või oma toote/teenuse veebilehe.


  Tarkvaraarendusega seotud lahenduste jaoks peavad meeskonnad 48. tunni jooksul välja töötama klõpsatava prototüübi.


  👉 Registreeri SIIN -> https://eventornado.com/event/Garage48%20Food#home


  🥦AUHINNAD


  *** 2 x 2000€ VÄÄRTUSES - EEESTI MAAÜLIKOOLI JA POLLI AIANDUSUURINGUTE KESKUSE LABORID ***
  Toiduohutuse mentorlus (8h) mikrobioloogiliste ja keemiliste ohtude ning toiduohutuse näitajate kohta; toidu vastupidavuse uuringud ja HACCP-põhine enesekontrollisüsteemi disain. Konsultatsioon teiste soovitud spetsialistidega (8h). Tootearenduse testid ja analüüsid Plantvalori laborite võimaluste piires.

  *** 3000€ VÄÄRTUSES - TFTAK LABORATOORIUM ***
  Võida konsultatsioon, mentorlus ja võimalus teha katseid TFTAK-i pilootlaboris ja analüüse analüüsivahenditega.

  *** 2500€ VÄÄRTUSES - BIOCC LABORATOORIUM ***
  Toote lansseerimise komplekt. Konsultatsioon professionaalsete tootearendajatega, toiduohutuse analüüs toote registreerimiseks, mikrobioloogiliste ja tootmishügieeni proovide võtmine, stabiilsus- ja säilivusaja katsed ning tervisealaste ja mahepõllumajandusmärgistega seotud nõustamisteenused.

  *** 2500€ VÄÄRTUSES - TALTECH LABORATOORIUM ***
  Mentorlus (10h) TalTechi ülikooli töötajate poolt, sõltuvalt teemast. Laboriruumi kasutamine piiratud arvu instrumentidega laboris.

  *** GARAGE48 DISAINI JA ARENDUSE MENTORLUSE AUHIND ***
  Häkatoni järgne 2-kuune mentorlus Garage48 disaini ja tarkvaraarenduse ekspertide poolt.

  *** TARTU ÄRINÕUANDLA ***
  Üks ühele ärikonsultatsioon ja osalemine 7-päevases ärijuhtimise baaskursuses.

  *** TARTU BIOTEHNOLOOGIA PARK ***
  Üks ühele ärikonsultatsioon.

  *** CLEANTECH ESTONIA - CLIMATE LAUNCHPAD TOP2022 ***
  Meeskond, kelle lahendus panustab kõige enam positiivsesse keskkonnajälge, saab pääsu ClimateLaunchpad 2022 TOP20-sse, maailma suurimale roheideede konkursile!

  *** EESTI TEADUSAGENTUUR ***
  5 sTARTUp Day pääset meeskonnale, mille arendus on kõige teadusmahukam.

  Ja muidugi midagi head-paremat ka.


  🍎MEESKONNA MOODUSTAMINE


  Registreerida saab ideega või ilma, nii üksikisiku kui ka meeskonnana! Oluline on aga silmas pidada, et ainult registreerimisprotsessi käigus eelnevalt moodustatud meeskonnad saavad hackathonil osaleda.


  🌽AJAKAVA


  2. juuni - programmi lansseerimine ja registreerimise algus →→ Eventornado! Registreerida saab ideega või ilma, nii üksikisiku kui ka meeskonnana!

  18.  - 19. september - eelüritus.  Saa inspiratsiooni, õpi lähemalt tundma fookussuundi, aruta hackathoni jaoks ideid ning saa oma esitluse jaoks nippe.  

  20. oktoober - registreerimise ja ideede esitamise 

  21. oktoober - meeskondade moodustamise tähtaeg.

  22. - 24. oktoober - Garage48 Food: 48 tundi meeskonnatööd, mentorlust ja prototüüpimist!


  🍋HOIA END KURSIS


  👉 Registreeri SIIN 

  👉Järgi üritust meie FACEBOOK lehel.

  👉Küsimusi? food@garage48.org 

   

  Osalemist toetab Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus 2" Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja Eesti Teadusagentuur läbi ResTa programmi.

  Eesti keeles allpool.


  FRIDAY, OCTOBER 22nd
  17.00 - 18.00 Opening (Facebook live)
  18.00 - 20.00 Checkpoint #1
  20.00 - …  Teamwork and mentoring


  SATURDAY, OCTOBER 23rd
  09.00 - 10.00 Breakfast
  10.00 - 12.00 Checkpoint #2
  12.00 - 13.00  Teamwork and mentoring
  13.00 - 14.00 Lunch
  14.00 - 14.30 Final pitch ABC workshop
  14.30 - 18.00 Teamwork and mentoring
  18.00 - 20.00 Checkpoint #3
  19.00 - 20.00 Dinner
  20.00 - … Teamwork and mentoring

  SUNDAY, OCTOBER 24th
  09.00 - 10.00 Breakfast  
  10.00 - 12.00 Checkpoint #4
  12.00 - 13.30 Pitch drill session #1
  13.00 - 14.00 Lunch
  14.00 - 15.30 Pitch drill session #2
  16.00 - 18.00 Final pitch
  18.00 - 18.45 Jury deliberates
  18.45 - 19.15 Award ceremony

   

  🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎

   

  REEDE, 22. OKTOOBER
  17.00 - 18.00  Avamine (Facebook live)
  18.00 - 20.00 Kontrollpunkt #1
  20.00 - …  Tiimitöö ja mentordamine  

  LAUPÄEV, 23. OKTOOBER
  09.00 - 10.00 Hommikusöök
  10.00 - 12.00 Kontrollpunkt #2
  12.00 - 13.00  Tiimitöö ja mentordamine
  13.00 - 14.00 Lõuna
  14.00 - 14.30 Lõpuesitluse ABC töötuba
  14.30 - 18.00 Tiimitöö ja mentordamine
  18.00 - 20.00 Kontrollpunkt #3
  19.00 - 20.00 Õhtusöök
  20.00 - … Tiimitöö ja mentordamine

  PÜHAPÄEV, 24. OKTOOBER
  09.00 - 10.00 Hommikusöök
  10.00 - 12.00 Kontrollpunkt #4
  12.00 - 13.30 Lõpuesitluse treening #1
  13.00 - 14.00 Lõuna
  14.00 - 15.30 Lõpuesitluse treening #2
  16.00 - 18.00 Finaalesitlused
  18.00 - 18.45 Hindamine  
  18.45 - 19.15 Auhinnatseremoonia


  Eesti keeles allpool.


  🍋SMART FOOD CHAIN  

  Consumers are paying more and more attention to buying food that is beneficial to health and has a positive ecological footprint. However, the general public is rarely informed about the long-term effects on health (raw materials used, various ingredients, etc.) and the environment (energy and water usage for production, chemicals, greenhouse gas emissions, etc.) caused by multiple products. Moreover, this information is often hard to collect and track. There are B to B solutions in the market. Still, we lack B to C, i.e. a comprehensive system for interaction between food producers and end-users collecting and sharing this data. Building an all-encompassing "from production to fork" tracking system that would enable us to see the whole product-related history throughout the production and supply chain would promote healthy consumption, sustainable choices, bringing benefit to healthcare as well as the environment.

  Additionally, it could give healthy food and eco-aware manufacturers an edge in the current trend because it increases their visibility while raising the consumers' awareness. It can also boost food producers' effectiveness and spark new business models. Informing consumers of the benefits of the food will directly contribute towards improving social and living standards.

  👉 What could be an effective and user-friendly way to digitise the food system, allowing the history of the product to be seen throughout the production and supply chain so that consumers can make both healthy and environmentally friendly purchases? 


  🍓NOVEL ANIMAL FEED

  Methane is a greenhouse gas whose overall contribution to climate change is lower than that of carbon dioxide alone. One source of methane is animals because methane is produced by microbes living in the intestines of animals, so the composition of the feed is essential. The source of methane is mainly carbohydrates, e.g. cellulose, hemicellulose. Since ruminants are fed a lot of green and roughage (pasture grass, silage, hay), methane is produced in the ruminants significantly more. The animal feed industry aims to provide as many nutrients as possible at the lowest possible price without considering the environmental impact of feed ingredients. However, an environmentally friendly feed may involve replacing components that positively impact both the cost of the feed and the environment. Value-added animal feed helps to reduce the use of antibiotics, increases livestock productivity, and encourages organic livestock farming.


  Additionally, insect production, a relatively young agri-food sector in the European Union, is a farming system that converts lower-value bio-waste into insect proteins, fats and insect-derived fertiliser. 17 August 2021 – a date to remember: the European Commission finally approves the use of insect proteins as feed for poultry and pigs. As a result of this authorisation, two of the most important European animal feed markets will be open for the first time for insect industry. This legislative development should also stimulate the demand for insect-derived ingredients in animal nutrition, implicitly leading to an increase in the production capacity of the European insect sector. Insects are a natural component of the diets of animals such as, poultry and pigs. They are high in protein and can be added to animal feed. Production and use of insect processed animal proteins in EU can reduce the import of protein feeds (soya bean meal) and fulfil the increasing demand for protein in a sustainable way. However, there are still some legislative and practical challenges to be solved on different levels of the insect sector.

  👉 What could be the new, environmentally friendly animal feed? 


  🫑VALORIZATION, PROCESSING AND DEVELOPMENT OF PLANT-BASED FOOD  

  In recent decades, plant-based foods have become increasingly popular around the world. Although torn oats, tofu, tempeh and Beyond Meat - Go Beyond are familiar products to all convinced vegetarians, plant-based protein is still unfamiliar to the general public. However, there are still several challenges facing industries concerning plant food innovation. First, although more and more delicious plant-based products are on the market, there is a lack of innovative, high-nutrition meat and dairy alternatives that would provide sufficient quality protein and micronutrients.

   

  Fruit and vegetable wastes and by-products obtained from the processing industries mainly contain the skin portion of the peel, seeds, and pomace. These are excellent resources for protein, peptides, polysaccharides, dietary fibres, and others, along with bioactive-functional ingredients such as polyphenols, antioxidants and natural pigments. The recovery of bioactive compounds holds excellent potential for their usage in the food industry as functional ingredients and nutraceuticals or in pharmaceutical and cosmetic applications. Thus, valorization of plant-based by-products to high-value-added compounds constitutes a promising alternative for addressing plant residue management issues and leading to the production of functional food products of high nutritional value, with several potential beneficial health effects.


  👉 Come and help find new ways to process and match plant raw materials to ensure higher nutritional value, good taste and a reasonable price!


  🍎BIO AND CIRCULAR ECONOMY IN FOOD TECHNOLOGY

  The European Union's bioeconomy visions and strategies focus on research and development (R&D) and innovation. While the EU's 2012 bioeconomy strategy was based primarily on economic competitiveness, from 2018 onwards, the importance of sustainable bioeconomy development has been increasingly emphasised, including paying more attention to the ecological footprint. Achieving the high expectations and ambitions set for the bioeconomy (climate neutrality, moving from a fossil-based to a bio-based economic model) requires significant R&D and technological breakthroughs and the diffusion of innovations based on them in society and the economy. Estonia is a strong biomass-producing country, but biomass processing and related added value are not strong enough in international competitiveness. Capacity building in these areas is a vital issue for the added value, innovation and potential of the bioeconomy. Source: Biomajandus ja innovatsioonipoliitika: Eesti vajadused ja võimalused biomajanduse arengu toetamiseks.

  It is expected from the food industry to function as a connected circle where the food waste of one industry becomes a resource for another one. According to a SEI survey published in 2021 regarding food waste and loss, nearly 166 513 tons of food waste was generated annually in the Estonian food industry, catering, trade, primary industries and households, of which the latter amounted to 80 564 tons. Most food waste ends up in landfills or incineration, causing pollution. However, food waste is a valuable resource that needs to be returned to the soil to keep the necessary nutrients in circulation. Otherwise, soils will become poorer, and so will the nutritional value of agricultural products.

  According to the JATS database, 41% of food waste was recycled in Estonia in 2019 (biological recycling, including composting and other biological transformation processes).

  👉 Are you up for the challenge to showcase that waste from the food industry is not waste but a raw material that can be incorporated into other processes and back to circulation?

  👉👉When creating your solution, consider that although the bio and circular economies have their separate roles, they are viewed as a whole in food production according to the latest trends and linked to the principles of the broader green economy. 


  🌽FOOD SAFETY

  In marketing or other ways of transfer of food for consumption, food safety must be ensured as a legal requirement. The principles and rules of food safety must be followed by all food business operators, regardless of production volumes and food delivery methods. Correct shelf life and proper storage conditions are an integral part of food safety.

  Awareness of high food safety is vital for public health. Although people are informed about current food safety issues, they have not yet received systematic food safety information programs, for which awareness is uneven.

   👉 How do make sure people follow food hygiene in their home kitchens?

  From the perspective of food safety, it is essential that small businesses starting up in the restaurant and food production industry get acquainted with the necessary food safety requirements first and start their activity after. The state has a long-term knowledge transfer program to inform food business operators in the framework of which food safety training and information days take place, in which only large producers actively participate. It is difficult to reach small start-ups, familiarise them with food safety requirements, and assist them in taking the necessary measures.

  👉 How to educate small food business operators so that only safe food would reach the market?

  About a third of the food produced for humans worldwide is thrown away, which would be enough to feed three billion people. Food waste is also linked to greenhouse gas emissions: if food loss were a country, it would be the third-largest greenhouse gas emitter, behind China and the United States. Source: Earth.org.

  According to the Food Waste and Food Survey (SEI, 2021) published in 2021, approximately 34 000 tons of food was thrown away as food loss (wasted food) in Estonian households. The total figure for the food industry, catering, trade and primary industry is 50 309 tonnes.

  To reduce the disposal of edible food, food distribution at the community level (collection and distribution points, food distribution cupboards, social media groups) has become more widespread, which, however, is creating new challenges for food safety.

   👉 What solutions could help ensure and monitor the correct preservation of food at food distribution points to ensure food safety and the protection of human health, given that food redistribution is becoming more widespread at a community level? 


  🥦HEALTHY NUTRITION AND CONSUMER EDUCATION IN READING FOOD LABELING AND UNDERSTANDING THE INGREDIENTS

  From a public health perspective, consumers' awareness of high food safety and their ability to make conscious, health-promoting choices is essential. In Estonia, the reading of food labels has also been consistently studied. The share of readers has increased from 44% to 54% compared to 2014. Consumers need more systematically presented information to make healthy food choices. Source: Toidu märgistuse alase uuringu aruanne.

  However, measures to guide health-promoting choices need to be complemented, as confirmed by the results of a population-based nutrition survey showing that obesity and overweight have increased, especially among children. At the same time, residents assessed their diet in 2018 as mostly healthy (73% of respondents). Source: EKI, 2018. If the consumer doesn't read the labels and/or doesn't understand the information there, he/she is not able to make sufficiently competent and health-promoting decisions.

   👉How to educate the consumer about the labelling of food packaging and the meaning of ingredients?

  👉 👉 👉 The goal of hackathons is to create innovative prototypes that can be further developed into a product or service. As you develop your idea, think about creating a solution that can reach the market, both locally and internationally. 


  🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎🌽🥦🥥🍋🍓🫑🍎 


  🍋NUTIKAS TOIDUAHEL

  Tarbijad pööravad aina enam tähelepanu nii tervisele kasuliku kui ka positiivse ökoloogilise jalajäljega toidu ostmisele. Infot erinevate toodete pikaajalisest mõjust tervisele (kasutatud tooraine, erinevad koostisosad, jms.) ja keskkonnale (tootmiseks kulunud energia- ja veekulu, keemiliste ainete kasutamine, kasvuhoonegaaside heitkogused, jms.) edastatakse inimestele aga harva. Veel enam, seda teavet on sageli ka raske koguda ning jälgida. B to B lahendusi juba leidub, ent puudub B to C ehk toidutootjate ja lõpptarbijate vaheline suhtlemise terviklik süsteem, mis neid andmeid koguks ja edastaks. 


  Kõikehõlmava "tootmisest taldrikule" jälgitavuse süsteemi loomine, mis võimaldaks näha tootega seonduvat ajalugu kogu tootmis- ja tarneahela ulatuses edendaks tervislikku tarbimist ja kestlikke valikuid, tuues kasu nii tervishoiule kui keskkonnale. Lisaks võib see anda tervislikule toidule ja keskkonnateadlikele tootjatele praeguses trendis eelise, kuna suurendab nende nähtavust, tõstes samal ajal ka tarbijate teadlikkust. Samuti võib see suurendada toidutootjate efektiivsust ja luua uusi ärimudeleid. Inimeste teavitamine toidu kasulikkusest aitab otseselt kaasa ka sotsiaal- ja elatusstandardite parandamisele.

  👉 Milline võiks olla efektiivne ja kasutajasõbralik toidusüsteemi digitaliseerimise viis, mis võimaldaks näha tootega seonduvat ajalugu kogu tootmis- ja tarneahela ulatuses, et tarbijad saaksid teha nii tervislikke kui ka keskkonnasõbralikke oste?  


  🍓UUDNE LOOMASÖÖT

  Metaan on kasvuhoonegaas, mille üldine osatähtsus kliimamuutuste süvendamisel on väiksem vaid süsinikdioksiidi omast. Üheks metaani peamiseks allikaks on loomad, kuna metaani tekib loomade sooles elavate mikroobide elutegevuse käigus, mistõttu on oluline sööda koostis. Metaani allikaks on põhiliselt süsivesikud, näiteks tselluloos, hemitselluloos ja kuna mäletsejalistele söödetakse palju haljas-ja koresöötasid (karjamaarohi, silo, hein), tekib metaani mäletsejaliste organismis oluliselt rohkem. Loomasööda tööstuses on eesmärk pakkuda võimalikult palju toitaineid võimalikult soodsa hinnaga, arvestamata seejuures lisatud söödakomponentide keskkonnamõjusid. Keskkonnasõbralikkust silmas pidav sööt võib aga tähendada koostisosade asendamist viisil, millel on positiivne potentsiaalne mõju nii sööda maksumusele kui ka keskkonnale. Lisandväärtusega loomasööt aitab kaasa antibiootikumide kasutamise vähendamisele, karja tootlikkuse suurendamisele ja soodustab mahekarja kasvatamist.


  Putukakasvatus on Euroopa Liidus suhteliselt noor tootmissektor, kus madalama väärtusega biojäätmed muudetakse putukaproteiiniks, -rasvaks ja orgaaniliseks väetiseks. 17. august 2021 – see on kuupäev, mida tasub meeles pidada: Euroopa Komisjon kiitis lõpuks heaks putukavalkude kasutamise kodulindude ja sigade söödana. Selle tulemusena on putukatööstusele esmakordselt avatud kaks Euroopa kõige olulisemat loomasööda turgu. See seadusandlik areng soosib kindlasti putukate kasutamist erinevates loomasöötades ja suurendab putukasektori tootmisvõimsust kogu Euroopas. Putukad on loomade, näiteks lihasööjate kalade, kodulindude ja sigade toitumise loomulik koostisosa. Nad on kõrge valgusisaldusega ja neid saab segada loomasööda hulka. Putukate intensiivsem kasutamine ELis võib vähendada proteiinsöötade (sojasrott jt) importi ja rahuldada jätkuvalt kasvavat nõudlust uute proteiiniallikate järele. Putukatööstuse erinevatel tasanditel on siiski veel mõned seadusandlikud ja praktilised väljakutsed, mis lahendamist vajavad.  

  👉Milline võiks olla uus, keskkonnasõbralik loomasööt? 


  🫑TAIMSE TOIDU VÄÄRINDAMINE, TÖÖTLEMINE JA ARENDAMINE

  Viimastel aastakümnetel on maailmas järjest enam populaarsust kogunud taimsel proteiinil põhinevad toiduained. Kuigi rebitud kaer, tofu, taimsed juustu alternatiivid, tempeh ja Beyond Meat - Go Beyond on tuttavad tooted kõikidele veendunud taimetoitlastele, on taimepõhine proteiin laiemale avalikkusele siiski veel võõras. Seoses taimse toidu innovatsiooniga ootavad tööstusi ees aga veel mitmed väljakutsed. Kuigi maitsvaid taimseid tooteid on turul aina enam, on puudulikud uuenduslikud, kõrge toiteväärtusega liha- ja piimaalternatiivid, mis varustaksid meid piisaval hulgal kvaliteetsete valkude ja mikrotoitainetega.


  Puu- ja köögiviljajäätmed ning taimset tooret töötleva tööstuse kõrvalsaadused sisaldavad suures koguses jäätmeid (koort, seemneid, viljaliha jääke, jne.). Tootjate jaoks on tegu kasutamist vajavate jäätmetega. Samas on need jäätmed suurepärased valkude, peptiidide, polüsahhariidide ja toidukiudude allikad ning sisaldavad ka bioaktiivseid funktsionaalseid koostisosi, olgu nendeks siis polüfenoolid, antioksüdandid või looduslikud pigmendid. Bioaktiivsete ühendite eraldamine tootmisjääkidest annab hea võimaluse nende edasiseks kasutamiseks toiduainetööstuses uute, funktsionaalsete toodete loomisel, samuti muude tervisetoodete loomiseks farmaatsiatööstuses ja kosmeetikasektoris. Seega aitab taimse toorme kõrval ka jääkide väärindamine lahendada keskkonnaprobleeme ning loob uudseid võimalusi kõrge toiteväärtusega funktsionaalsete ja tervislike toitude tootmisel.


  👉Tule ja aita leida uusi viise taimsete toorainete töötlemiseks ja kokkusobitamiseks, mis oleksid kõrge toiteväärtusega, pakuksid maitseelamust ja mõistlikku hinda!  

   

  🍎BIO- JA RINGMAJANDUS TOIDUTEHNOLOOGIAS

  Euroopa Liidu biomajanduse visioonide ja strateegiate tähelepanu keskmes on teadus- ja arendustegevus (TA) ning innovatsioon. Kui EL-i 2012. aasta biomajanduse strateegia lähtus ennekõike majanduslikust konkurentsivõimest, siis 2018. aastast on aina enam rõhutatud kestliku biomajanduse arendamise olulisust, sh. suurema tähelepanu pööramist ökoloogilisele jalajäljele. Biomajandusele seatud suurte ootuste ja ambitsioonide saavutamine (kliimaneutraalsuseni jõudmine, üleminek fossiilsetel allikatel põhinevalt majandusmudelilt biotoormel põhinevale) eeldab olulisi TA-alaseid ning tehnoloogilisi läbimurdeid ja nendel põhinevate innovatsioonide levikut ühiskonnas ning majanduses. Eesti on küll väga tugev biomassi tootev riik, kuid biomassi töötlemise ja sellega seotud lisandväärtuse tõstmise valdkonnad ei ole piisavalt tugevad rahvusvahelises konkurentsivõimes. Nende valdkondade võimekuste arendamine on biomajanduse lisandväärtuse, innovatsiooni ja potentsiaali kasvatamise võtmeteemaks.  Allikas: Biomajandus ja innovatsioonipoliitika: Eesti vajadused ja võimalused biomajanduse arengu toetamiseks.

  👉Tule ja aita leida uusi, kestlikke viise biomassi töötlemiseks ja sellega seotud lisandväärtuse tõstmiseks!

  Toiduainetööstuselt eeldatakse, et see toimiks ühendatud ringina- ühe tööstuse jäätmed on teise tooraineks. 2021. aastal avaldatud toidujäätmete ja toidukaouuringu (SEI, 2021) andmetel tekkis Eesti toidutööstuses, toitlustusasutustes, kaubanduses, esmatootmises ja kodumajapidamistes 166 513 tonni toidujäätmeid aastas, millest viimane moodustas 80 564 tonni. Enamik toidujäätmeid lõpetavad prügimäel või põletuses, põhjustates saastet. Toidujäätmed on aga väärtuslik ressurss, mis tuleb tagasi mulda suunata, et vajalikke toitaineid ringluses hoida. Vastasel juhul mullad vaesuvad ja nii ka põllusaaduste toiteväärtus.  

  Andmebaasi JATS järgi võeti 2019. aastal Eestis ringlusesse toidujäätmeid 41% (bioloogiline ringlussevõtt, sealhulgas kompostimine ja muud bioloogilised muundamisprotsessid).

  👉 Kas oled valmis näitama, et toiduainetööstuse jäätmed ei ole vaid prügi, vaid teisene tooraine, mida saab lisada muudesse protsessidesse ja tagasi ringlusesse?


  👉 👉 Mõtle oma lahendust luues sellele, et kuigi bio- ja ringmajandusel on oma eraldiseisev roll, vaadatakse neid toidutootmises viimaste trendide järgi ühtse tervikuna ning seotuna laiema rohemajanduse põhimõtetega. 


  🌽TOIDUOHUTUS

  Kui tegemist on toidu turustamisega või muul viisil tarbimiseks üle andmisega, tuleb seadusandlusest tuleneva nõudena tagada toiduohutus. Toiduohutuse tagamise põhimõtteid ja reegleid tuleb järgida kõikide toidukäitlejate poolt, sõltumata tootmismahtudest ja toidu üleandmise viisidest. Toidu õige säilivusaeg ja õiged säilitamistingimused on toiduohutuse lahutamatu osa.

  Rahvatervise seisukohast on oluline tarbijate kõrge toiduohutuse alane teadlikkus. Inimesi teavitatakse küll päevakajalistest toiduohutuse teemadest, kuid neile ei ole seni suunatud süstemaatilisi toiduohutuse teemalisi teavitusprogramme, mistõttu on nende teadlikkus ebaühtlane.

  👉Kuidas veenduda, et inimesed jälgivad toiduhügieeni oma koduköökides?

  Toiduohutuse seisukohast on väga oluline, et restorani-ja toidutootmise valdkonnas alustavad väikeettevõtjad tutvuksid esmalt vajalike toiduohutuse nõuetega ja alles seejärel alustaksid tegevust. Toidukäitlejate teavitamiseks on riigil toimiv pikaajaline teadmussiirde programm, mille raames toimuvad toiduohutuse alased koolitused ja teabepäevad, millest võtavad aktiivselt osa eelkõige suurtootjad. Keeruline on jõuda just väikeses mahus alustavate ettevõtjateni, et neid toiduohutuse nõuetega kurssi viia ja vajalike meetmete elluviimisega abistada.

  👉  Kuidas harida väikeettevõtjatest toidukäitlejaid, et turule jõuaks vaid ohutu toit?

  Ligikaudu kolmandik kogu maailmas inimeste jaoks toodetud toidust visatakse ära, millest piisaks söögiks kolmele miljardile inimesele. Toidu raiskamine on seotud ka kasvuhoonegaaside tekkega: kui toidukadu oleks riik, oleks see suuruselt kolmas kasvuhoonegaaside tootja pärast Hiinat ja USA. Allikas: Earth.org. 2021. aastal avaldatud toidujäätmete ja toidukaouuringu (SEI, 2021) kohaselt visati Eesti majapidamistes toidukaona (raisatud toit) ära ligikaudu 34 000 tonni toitu.  Toidutööstuse, toitlustusasutuste, kaubanduse ja esmatootmise kogunäit on 50 309 tonni.

  Et vältida söömiskõlbliku toidu äraviskamist, on hakanud järjest enam levima toidu jagamine kogukondlikul tasandi (nt toidujagamise kapid, sotsiaalmeediagrupid), mis loovad aga uued väljakutsed toiduohutusele.  

  👉 Milliste lahendustega saaks kaasa aidata toidu õigete säilitamistingimuste tagamisele ja jälgimisele toidu jaotuspunktides, et tagada toiduohutus ning inimeste tervise kaitse, arvestades asjaolu, et järjest enam levib toidu ümberjagamine kogukondlikul tasemel?  


  🥦TERVIST TOETAV TOITUMINE JA TARBIJA HARIMINE TOIDUMÄRGISTUSE LUGEMISEL JA KOOSTISOSADE MÕISTMISEL

  Rahvatervise seisukohast on oluline, et tarbijad oskaksid teha tervist toetavaid valikuid. Eestis on järjepidevalt uuritud toidumärgistuste lugemist, mille lugejate osakaal on võrreldes 2014. aastaga kasvanud 44%lt 54%le. Allikas: Toidu märgistuse alase uuringu aruanne. Tervist toetavate valikute tegemisele suunavad meetmed vajavad aga täiendamist, mida kinnitab ka rahvastiku toitumisuuringu tulemus, mille kohaselt on rasvunud ja ülekaaluliste inimeste hulk kasvanud, seda eriti laste seas. Samas hindasid elanikud oma toitumist 2018. aastal enamasti tervislikuks (73% vastanutest). Kui tarbija ei loe silte ja/või ei saa sealolevast infost aru, ei oska ta teha piisavalt kompetentseid ja tervist toetavaid otsuseid.


  👉Kuidas harida tarbijat toidupakendi märgistusest ja koostisosade tähendusest?


  👉👉👉 Hackatonide eesmäriks on luua uuenduslikke prototüüpe, mida saaks edasi arendada tooteks või teenuseks. Oma ideed arendades mõtle sellele, kuidas luua lahendus viisil, et sel oleks potentsiaal ka turule jõudmiseks, nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.  
  WHAT IS SAID

  #Garage48Food

  THE SUPERSTARS
  The Mentors 

  Mati Roasto
  Head of Food Safety Department at the Estonian University of Life Sciences / Eesti Maaülikooli toiduhügieeni osakonna juhataja
  Uko Bleive
  Project manager at the Estonian University of Life Sciences / Eesti Maaülikooli projektijuht
  Ants-Hannes Viira
  Director of the Institute of Economics and Social Sciences at the Estonian University of Life Sciences / Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor
  Tõnu Püssa
  Professor and senior researcher in food toxicology at the Estonian University of Life Sciences.
  Rando Värnik
  Professor and a Chair Holder of Rural Economics at the Estonian University of Life Sciences
  Ivi Jõudu
  Associate professor at the Estonian University of Life Sciences.
  Katrin Laikoja
  Lecturer in food safety control systems at Estonian University of Life Sciences.
  Katrin Tamm
  Head Of Sustainability at Nordic Milk OÜ / Nordic Milk OÜ jätkusuutlikkuse valdkonna juht
  Jane Suits
  Purchase and Sales Manager at Solbritt AS / Solbritt AS ostu-müügijuht
  Toivo Tähemaa
  TalTech Institute of Mechanics and Industrial Engineering, researcher / TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituudi teadur
  Anneli Tuvike
  Deputy Head Of Food Safety Department at Republic of Estonia Ministry of Rural Affairs / Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja
  Eda Ernes
  Chief Specialist of Chemical and Biological Food Safety Bureau at Republic of Estonia Ministry of Rural Affairs / Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist
  Katrin Lõhmus
  Head of bureau of the general food requirements of the Food Safety department at Republic of Estonia Ministry of Rural Affairs / Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo juhataja
  Kairi Ramjalg
  Head of Food Department at Veterinary and Food Board / Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja
  Liis Lutter
  Manager of Food Product Development at BioCC OÜ / BioCC OÜ tootearenduse juht 
  Kersti Ehrlich-Peets, PhD
  Senior Researcher at BioCC OÜ / BioCC OÜ vanemteadur.
  Timo Jaaska
  Production Manager at BioCC OÜ / BioCC OÜ produktsioonijuht
  Rain Kuldjärv
  Innovation specialist at TFTAK / AS TFTAK innovatsioonispetsialist
  Martti Tamm
  Chief Technology Officer at Competence Center of Food and Fermentation Technologies (TFTAK) / AS TFTAK innovatsioonispetsialist
  Ene Viiard
  Head of Innovation at Center of Food and Fermentation Technologies / AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) arendusjuht. 
  Mari-Liis Tammik
  Scientific Researcher at Center of Food and Fermentation Technologies / AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) toiduteadlane.
  Kristel Vene
  Senior lecturer at TalTech (food safety, quality, product development) / TalTech vanemlektor (toiduohutus, kvaliteet, tootearendus)
  Petri-Jaan Lahtvee
  Professor in Food Tech and Bioengineering at TalTech / TalTech professor (bio- ja ringmajandus toidutehnoloogias)
  Alexander Norta
  Associate professor at the Department of Software Science of TalTech / TalTech tarkvarainstituudi dotsent
  Veli-Johan Veromann
  Designer and UX/UI Guru
  Karl Viiol
  Consultant / investor relations at the Tartu Business Advisory Services 
  Triin Preem
  Freelance innovator
  Priit Salumaa
  Co-Founder of Mooncascade and Garage48
  Sven Kirsimäe
  Chief Architect at R&D, Software and Data at Salto Network
  Maido Parv
  Senior Product Designer at Wise
  Katrin Jõgi
  ERA Chair of Valortech at the Estonian University of Life Sciences

  Jury members 

  Ivi Jõudu
  Associate professor at the Estonian University of Life Sciences.
  Ants-Hannes Viira
  Director of the Institute of Economics and Social Sciences at the Estonian University of Life Sciences / Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor
  Anneli Tuvike
  Deputy Head Of Food Safety Department at Republic of Estonia Ministry of Rural Affairs / Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja
  Ene Viiard
  Head of Innovation at Center of Food and Fermentation Technologies / AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) arendusjuht. 
  Triin Preem
  Freelance innovator
  Petri-Jaan Lahtvee
  Professor in Food Tech and Bioengineering at TalTech / TalTech professor (bio- ja ringmajandus toidutehnoloogias)
  Kadri Piho
  Project manager and coach at Cleantech Forest
  Indrek Tulp
  Managing Research, Development and Innovation at the Estonian Research Council 
  Timo Jaaska
  Production Manager at BioCC OÜ / BioCC OÜ produktsioonijuht

  Organizers

  Kadi Aguraijuja
  Project Manager at Garage48
  Tamara Bezljudova
  Chief Marketing Manager at Garage48
  Indrek Tulp
  Managing Research, Development and Innovation at the Estonian Research Council 
  Liisi Rohtung
  Communications specialist for science programs at Estonian Research Council
  Karina Auli
  Communications Specialist at Estonian Research Council 
  Katrin Kepp
  Head of Centre of Bioeconomy at Estonian University of Life Sciences
  Lili Veesaar
  Project manager of the Department of Research and Development of the Estonian University of Life Sciences 

  Partners