Garage48 Workability / Töövõime Ideetalgud brought together people from all sorts of fields!

Idea Garage Workability gathered people together  to think about better solutions and options for workers with reduced work ability either searching for a job or currently working.

Idea Garage Workability gathered people  together to think about better solutions and options for workers with reduced work ability either searching for a job or currently working.

Idea Garage Workability  took place in SEB innovation Centre in Tallinn and welcomed students,employers, employees with reduced work ability (or those still  in search of a job), entrepreneurs, visionaries as well as developers, designers, project managers and marketeers. All together this topic brought together around 65 participants and 8 skilled mentors.

There were 10 ideas that turned into 8 teams (and one secret team as we later found out:)!

Ideas proposed to solve at least some of the problems that people with reduced work ability are facing when looking for a job.

The solutions tackled the following problems:

  • How to better working conditions

  • How to find jobs

  • How to better the communication with a future employer

  • How to inform employers about what to expect, when their new employee has limited work ability

As Janar Holm stated in his opening speech: “ When 20 years ago we talked about only disability to work,   then now we are finally talking about limited work ability. However there are still many employers, who are in doubt whether people with reduced work abitlity are as good or trustworthy as regular employees. That is why we need to discuss and increase the awareness around this topic as well as create new and innovative ways to involve people with reduced work ability in a regular work place

Together we got 8 teams to work on the ideas and make them real!

Congratulations! VÄLKTIIMID got the first prize on Garage48 Idea Garage!


Välktiimid is  working on a service, that will provide complex assistance to the people who are returning to work afer being away for a while. Often the folks that benefit from this service, aren’t suffering under a permanent condition, the “lessened work ability” can be unpermanent as well (trauma, depression, pregnancy and being home with small kids).

The team that starts to help the employees, will be put together according to the real needs of an employee.

The runner-up prize went to HELP-A-DOT


HELP-A-DOT is a game like helping tool, on which workers can ask for help from fellow employees (lifting heavy items, help with wheelchair etc).  The app also adds the location. First one to react to the “call of help” earns a green dot. The worker with the most green dots earns a small award at the end of the month (spa passes, concert tickets, massage etc), but the real award is about being there for the others and noticing a person, who is in need for help.

Third place went to NAISKOND 7.  

Their idea is to give employers an overview of engineering and construction solutions that will provide a more convenient workplace for people with reduced work ability. All these options will be collected in a website, and the content will be provided by users who already use some kind of special needs solutions at their homes or at their workplaces.  Ideally, the website will have a big database with many options to choose from, the solutions will be accompanied with instructions, photos, and 3D models.

SPEKTRUM is an app, which helps to teach communication skills to people suffering from asperger syndrome, autism related problems or other special conditions.

WEBSITE FOR PEOPLE WITH REDUCED WORK ABILITY  is a website that lists all job offers from employers who  can offer better working conditions for workers with limited work ability like flexible working schedule, easy access to facilities and ergonomic tools & other commodity items.

KAITSTUD TÖÖKOHT / PROTECTED WORK PLACE wants to provide a service, that would in the future offer more workplaces with protection, so workers with reduced work ability can have safer options when it comes to jobs.

MOTIVAT idea is to produce a TV-series, where the main character  has a reduced work ability. The intention of the serial will be to raise awareness among our society and current and future employers.

Garage48 is hoping to see all these ideas to become real, so please join us at the Work Ability hackathon on the 4-6 of May!

We want to thank FruitXpress, Latitude59 and NULA for lovely prizes and extra boost for the participants!

The Idea Garage Work Ability was organized with the support of European Union European Social Fund. The event was brought together by the initiative of Employers.


   

***************************

Töövõime Idea Garage mõttetalgud tõid kokku palju kaasamõtlejaid, et pakkuda piiratud töövõimega töötajatele ja ka töö otsijatele rohkem võimalusi ja lahendusi, mis muudaks kogu protsessi paremaks. 

Tallinnas, SEB Innovatsiooni keskuses, toimunud Idea Garage mõttetalgutele olid kokku tulnud õpilased, tööandjad, piiratud töövõimega töötajad ja töö otsijad, ettevõtjad, ühtlasi ka visionäärid, arendajad, disainerid, projektijuhid ja turundajad. Kokku tuli ligi 65 osalejat ja 8 mentorit.

Esitati ühtekokku 10 ideed ning koostati 8 meeskonda (hiljem selgus, et oli ka üks salajane meeskond) :)

Ideede eesmärk oli lahendada vähendatud töövõimega inimeste probleeme tööturule sisenemisel. Lahendusi otsiti järgnevatele küsimustele:

  • Kuidas saada paremaid töötingimusi

  • Kuidas leida tööd

  • Kuidas suhelda tulevase tööandjaga

  • Kuidas jagada informatsiooni tööandjatele, mida tööandjad oskaksid oodata kui uuel töötajal on vähendatud töövõime


Janar Holm juhatas ideetalgud sisse mõttega: “Kui 20 aastat tagasi rääkisime veel vaid töövõimetusest, siis nüüd räägime lõpuks vähenenenud töövõimega inimestest. Siiski on veel enidselt palju tööandjaid, kes kahtlevad, kas vähenenud töövõimega inimesed on head töötajad”

Selleks, et leida lahendusi ja viia ideed ellu koostati kokku 8 meeskonda!

Palju õnne! Meeskond VÄLKTIIMID sai esimese koha Garage48 Idea Garage ideetalgutel!

VÄLKTIIMID töötavad välja teenuse, mis aitaks pikemalt töölt eemal olnud inimesel kohaneda tööle naastes. Tegemist on abistava teenusega, mis tagab abi ka neile, kellel pole alalist vähendatud töövõitmet, sest vähendatud töövõime võib olla määratud ka ajutiselt (näiteks traumade, depressiooni ja raseduse puhul). Välktiimid on abistajate meeskond, kes abistab töötajaid ja on koostatud töötaja vajadusi silmas pidades.

Teine koht Garage48 Idea Garage töövõime ideetalgutel läks meeskonnale HELP-A-DOT. HELP-A-DOT on rakendus, mille eesmärgiks on abivajajad ja abistajad omavahel võimalikult kiirelt ja logistiliselt mõistlikult kokku viia. Rakenduse toimib mänguna, kus abistajad saavad omale punkte teenida, reageerides esimesena abivajaja kutsele. Kuu lõpus kõige rohkem punkte teeninud abistaja saab auhinna. HELP-A-DOT võimaldab saata oma abipalve kolleegideni, olgu see raskete asjade tõstmine või ratastoolis kolleegi aitamine.

Kolmanda koha sai NAISKOND 7, kelle idee oli luua ehituslahenduste andmebaas veebilehe kujul, kust tööandjad saavad ülevaate erinevatest võimalustest, kuidas luua parem töökeskkond vähendatud töövõimega töötajale. Veebilehe sisu toodavad kasutajad, kes juba erinevaid ehituslahendusi oma kodus või töökohal kasutavad. Ühtlasi on veebilehel kõik lahendused välja toodud juhendite, piltide ja 3D-mudelitena.

SPEKTRUM on rakendus, mis aitab aspergeri sündroomiga ja autismi spektri häirega inimestel suhtlusoskuseid arendada.


TÖÖPORTAAL VÄHENENUD  TÖÖVÕIMEGA INIMESTELE on veebileht, mis sisaldab töökuulutusi tööandjatelt, kes saavad pakkuda paremaid töötingimusi, mis sobiksid ka vähenenud töövõimega inimestele. Näiteks paindlikku töögraafikut, ratastooliga ligipääsetavust töökohta, ergonoomilisi töövahended ja nii edasi.


KAITSTUD TÖÖKOHT on kaitsud tööteenus, mis tähendab turvalist töökohta, mida saaks tagada piiratud töövõimega töötajale.


MOTIVAT idee on luua teleseriaal, kus peaosatäitjal oleks vähendatud töövõime. Seriaali eesmärgiks oleks tõsta ühiskonnas ja eelkõige praeguste ja tuleviku tööandjate teadvust vähenenud töövõimega inimese probleemidest ja töötamise võimalustest.


Garage48 loodab, et kõik eelnimetatud ideed ka realiseeritakse, selleks ühine meiega 4-6ndal mail Work Ability hacatonil!

Soovime omalt poolt tänada FruitXpressi, Latitude59 ja NULA suurepäraste auhindade eest!

Idea Garage töövõime ideetalguid aitas korraldada Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Ürutus korraldati tööandjate algatusel.


About the author

mari hanikat

Mari is the CEO at Garage48. She is a very strong and mission-driven leader not afraid to go places no one has been before and help people. 🚀

You may also like