Sep 22, 2017 / kadri

Garage48 avas esemeliste prototüüpide ehitamise sügishooaja - Garage48 elamused ja ekspositsioonid häkaton Tartus on alanud!

Tartu SPARK HUBi ja SPARK Makerlabi ruumid sumisevad! Seaduspärasusi ja nähtusi selgitavaid füüsilisi prototüüpe on valmistama asunud elektroonikud, mehhatroonikud, tootedisainerid, tarkvaraspetsialistid ning leidurihinged, kelle seas on nii gümnaasiumiõpilased, tudengid, kui tegevspetsialistid ning  eksponaatide meistrid muuseumitest ja teaduskeskustest.

Garage48 häkatonide eesmärgiks on 48 tunni jooksul päris asju luua. Seekord on Garage48, SPARK Makerlab ja SPARK HUB ühiselt eksperimenteerimas täiesti uudse esemeliste prototüüpide häkatoniga, et luua eksponaate muuseumitesse, teaduskeskustesse, demo- ja showruumidesse, mis pakuksid inimestele enneolematuid emotsioone, elamusi ja kogemusi.

Kokku esitleti 12 idee-ettepanekut, millest 8  kallal ongi töö nüüdseks juba alanud. Aeg tiksub! Pühapäevaseks esitlemiseks on valmimas alljärgnevad ideede prototüübid.

1. Juku 3000 – interaktiivne tänapäevane 1990ndatest pärit arvuti replika, milles mängida 25 aasta taguseid arvutimänge.

2. Tebo püsieksponaat (SPARK Demosse) chatboti põhimõttel toimivast tunnikontrollist, mis käivitub liikumisanduri abil.

3. Tähetorn kui teadusinstrument – tuua Tartu Tähetorn inimestele lähemale eksponeerides maja arhitektuuri, ülesehitust ja maja funktsioone. Kas sa teadsid, et Tartu Tähetorn on tegelikult päikesekell?

4. Ampsuteadus – muffin-eksponaat, mis seletaks loodusteaduslikke protsesse.

5. Part – näitlikustab üleskeeratava nokkiva kana toimimise mehhhaanikat.

6. Võlupeegel  - Sinu Nägu Kõlab Tuttavalt ja Ajaloolised Fotod ideedest ühinenud tiim, kes ühendavad isikutuvastusseadme ning ajalooliste portreede analoogintegratsiooni ja andmekorje.

7. Virtuaalreaalsuse must kast – üldkasutatav seade, mis võimaldaks kogeda virtuaalreaalsuse tehnoloogia abil kogemusi ja kirjeldada selle füüsilist poolt (näiteks maavärin, raketi start).

8. Tark Tartu - Ahhaa teaduskeskuse , Tartu linna ja Tartu Ülikooli koostöös ehitatav “Targa Tartu” linna makett/eksponaat Ahhaa teaduskeskusesse.

  Ideed, mis sel korral ehitamisele ei läinud:

    1. Laamtektooniline gloobus –                 gloobus, mis näitaks laamade liikumist.

    2. Liiklusfüüsika puust ja punaseks -         tegevussein kuni 10 aastastele lastele, et   järgi proovida, kuidas toimib füüsika            liikluses.